Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Moje nowe doświadczenia i przemyślenia...


23 listopada 2009 roku napisałem poniższy list i wysłałem do Wspólnoty AA w Polsce, do biuletynów „Karlik”, „Mityng”, „Zdrój” i „Warta”, a także w różne inne miejsca. Dotyczy on pewnego – w mojej ocenie – bardzo ryzykownego i nieprzemyślanego pomysłu oraz… praktycznej realizacji i zastosowania jednej z Dwunastu Koncepcji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.


Protestacyjny list otwarty

Nazywają mnie Meszuge, jestem alkoholikiem…

W Skrytce 2/4/3 (nr 84 z października 2009), na stronie 42 znalazłem taką oto informację: „Komisja Literatury zwróciła się do BSK o wydanie Modlitwy 11 Kroku”. Przyznam, że wprawiło mnie to w osłupienie. Wcześniej słyszałem coś na ten temat podczas Konferencji Służb Regionu, ale myślałem, że to plotki, albo mało śmieszne, a nawet głupawe żarty. Wygląda jednak na to, że Komisja Literatury traktuje ten pomysł bardzo poważnie. Niestety…

Zacznijmy może od tego, że nie istnieje żadna „Modlitwa 11 Kroku”. Bill W. w rozdziale dotyczącym Kroku Jedenastego starał się wyjaśnić i opisać jedną z wielu technik medytacyjnych. Ta, o którą mu chodziło, polega na wykorzystaniu do medytacji takiego lub innego tekstu. W tym przypadku Bill W. pokazał, jak to działa na przykładzie modlitwy franciszkańskiej, zwanej też czasem modlitwą św. Franciszka. Powtórzę raz jeszcze: jest to przykład zastosowania tekstu w technikach medytacyjnych. Przykład! Równie dobrze można zastosować inną modlitwę, wiersz, jakąś złotą myśl, motto, czy sentencję.

W dokładnie taki sam sposób Bill W. w „12x12” (str. 50) pokazuje na przykładzie siedmiu grzechów głównych, jak można zrobić obrachunek moralny. I znowu jest to tylko i wyłącznie przykład. Obrachunek można robić też inaczej, choćby wykorzystując do tego listę uraz. Tylko przykład!

Jeśli założyć, że istnieje „Modlitwa 11 Kroku”, to analogicznie istnieje też „Siedem aowskich grzechów głównych”, a więc może też trzeba je wydrukować, to jest wydać na nie pieniądze...


Ciąg dalszy i dużo więcej w... moich książkach.


(Listopad 2009)

alkoholik