Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Proces uzależniania się

Alkoholizm, choroba alkoholowa, nie pojawia się nagle czy niespodziewanie. Uzależnienie rozwija się najczęściej latami. W AA często usłyszeć można zdanie : Nie można być trochę w ciąży i nie można być trochę alkoholikiem. Albo - albo. I to, ogólnie rzecz biorąc, jest prawdą. Tym niemniej choroba alkoholowa ma swoje fazy. Rozwija się według pewnego wzorca, schematu. On także może posłużyć jako materiał pomocniczy autodiagnozowania.


Fazy rozwoju choroby alkoholowej

 • Picie towarzyskie
  - picie towarzyskie przy okazji przyjęć i uroczystości
  - picie dla przyjemności

 • Faza ostrzegawcza
  - picie dla poprawy nastroju
  - szukanie i tworzenie okazji do picia
  - początki regularnego picia
  - upijanie się w sytuacjach towarzyskich
  - problemy z pamięcią, "urywanie się filmu"
  - usuwanie kaca za pomocą alkoholu, "klinowanie"
  - wzrost tolerancji na alkohol
  - picie w ukryciu, w samotności

 • Faza Krytyczna
  - wyrzuty sumienia, poczucie winy
  - poczucie konieczności wypicia przed południem
  - zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie
  - oszukiwanie związane z piciem
  - utrata zainteresowań nie związanych z piciem
  - obojętność w stosunku do jedzenia, nieregularność odżywiania
  - produkowanie usprawiedliwień i alibi dla dalszego picia
  - nieudane próby kontrolowania picia
  - zachowania agresywne i konflikty z zasadami prawa i porządku
  - nasilanie się zaburzeń pamięci
  - zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
  - napięcie, drżenie i przymus porannego picia
  - picie ciągami z okresami powstrzymywania się dla poprawy zdrowia
  - próby udowadniania sobie swojej siły woli i zdolności do kontrolowania picia
  - pogorszenie się zdrowia fizycznego
  - obniżanie się tolerancji na alkohol
  - zaburzenia popędu seksualnego

 • Faza chroniczna
  - okresy długotrwałego upijania się
  - osłabiona zdolność rozumowania
  - picie stało się jedyną ważną sprawą w życiu
  - załamanie moralne, degradacja zawodowa i społeczna
  - rozpad więzi rodzinnej
  - poczucie skrajnej bezradności i odizolowania się od świata
  - stany lękowe i obsesyjne picie
  - otępienie alkoholowe
  - psychozy alkoholowe, delirium
  - padaczka alkoholowa
  - choroby somatyczne - marskość wątroby, polineuropatia
  - krańcowe załamanie się funkcji organizmu

WAŻNE!Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną (miewa nawroty), postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych.

We Wspólnocie AA usłyszeć można czasem brutalne, acz niewątpliwie prawdziwe powiedzenie: Każdy alkoholik przestaje kiedyś pić, niektórym udaje się to jeszcze za życia.


Uwaga: strona ta ma charakter informacyjny i nie jest oficjalną stroną Wspólnoty AA. Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce autoryzuje tylko jedną stronę w tym kraju i jest to www.aa.org.pl. Informacje „czysto” aowskie znaleźć można także w dziale "Komunikaty i Ogłoszenia" na stronie Intergrupy Śląska Opolskiego.