Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Grupa Anonimowych Alkoholików „u Franciszków”

Mityngi (spotkania) grupy AA „u Franciszków” odbywają się w Opolu przy placu Wolności 2, w salce pod kościołem (a dokładnie to pod zakrystią kościoła) Ojców Franciszkanów, w czwartki o godzinie 18:30.

Wejście przez bramę 12 maja 2011 grupa podjęła decyzję, że rezygnuje z podziału mityngów na otwarte i zamknięte. Od tej chwili wszystkie spotkania tej grupy są po prostu mityngami AA.

Praca grupy opiera się głównie na 12 Krokach i 12 Tradycjach Wspólnoty AA. Podczas czwartkowych spotkań wykorzystywana jest literatura Wspólnoty AA: „Codzienne refleksje”, „Anonimowi Alkoholicy”, „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji”.

Mityngi grupy przebiegają zgodnie ze wspólnie przyjętym i przez ogół zaakceptowanym scenariuszem, który w przypadku grupy „u Franciszków” zredukowany został do minimum. Spotkania tej grupy, inaczej niż pozostałych grup opolskich, trwają 60-90 minut, w zależności od potrzeb, bez przerwy.

Spotkanie grupy AA nie ma nic wspólnego z terapią odwykową. W mityngach grupy „u Franciszków”, ani żadnej innej grupy AA, nie uczestniczą psychiatrzy, terapeuci czy psychologowie – chyba, że jako alkoholicy z własnym problemem.Historia opolskiej grupy Anonimowych Alkoholików „u Franciszków”

Historia grupy – choć bardzo jeszcze krótka – może się wydawać nieco złożona. Na początku 2005 roku grupa AA „Asyż” musiała opuścić zajmowane od lat pomieszczenie, salkę w piwnicy pod zakrystią kościoła Ojców Franciszkanów. Grupa „Asyż” przeniosła się do Domu Katechetycznego przy Opolskiej Katedrze, a następnie do salki pod kościołem Ojców Jezuitów przy ulicy Czaplaka. To nowe pomieszczenie grupa „Asyż” dzieliła (i dzieli nadal) z grupą DDA „Kwiaty na betonie”, z dziećmi, które miały tam lekcje religii, okazjonalnie z innymi jeszcze użytkownikami. W tych warunkach, co oczywiste, nie było to rozwiązanie komfortowe.

Po kolejnych nieporozumieniach dotyczących sprzątania, korzystania z kawy, mycia naczyń, czy czegoś podobnego, pojawiła się sugestia, by szukać jednak możliwości wynajęcia gdzieś w centrum miasta samodzielnego pomieszczenia. Padła wtedy propozycja, by zapytać Ojców Franciszkanów o możliwość powrotu Anonimowych Alkoholików do piwnicy, z której kiedyś korzystali. Okazało się to możliwe – być może dlatego, że salka ta została właściwie całkowicie zniszczona przez powódź, a na jej remont Franciszkanie nie mieli pieniędzy. Kiedy alkoholicy zobowiązali się wykonać potrzebne prace we własnym zakresie i na własny koszt, właściwie nic już nie stało na przeszkodzie, by do swoich starych pomieszczeń mogli wrócić.

Wtedy pojawił się inny problem. Okazało się, że grupy „Asyż” i „Wsparcie” (mam tu na myśli decyzję sumienia grupy) właściwie nie chcą tam wracać, nie chcą znów się przenosić. W takim razie do wyboru były dwie możliwości: albo zrezygnować z całego przedsięwzięcia, w tym z wynegocjowanych dość korzystnych warunków, albo założyć nową grupę.
W taki oto sposób powstała, najpierw zupełnie nieformalna, grupa inicjatywna, złożona z kilkunastu alkoholików, którzy zainteresowani byli funkcjonowaniem mityngów AA na „starym miejscu”, a następnie, już formalnie, grupa AA o nazwie „u Franciszków”. Choć rozmaitych spotkań roboczych było w 2010 roku wiele, oficjalny pierwszy mityng grupy odbył się 18.11.2010 albo tydzień wcześniej, już nie pamiętam.


Uwaga: strona ta ma charakter informacyjny i nie jest oficjalną stroną Wspólnoty AA. Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce autoryzuje tylko jedną stronę w tym kraju i jest to www.aa.org.pl. Informacje „czysto” aowskie znaleźć można także na stronie Intergrupy Śląska Opolskiego.
Historia grupy na podstawie wspomnień własnych.