Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Grupa Anonimowych Alkoholików „Wsparcie”UWAGA!!!

Dostęp do stałej salki grupy AA "Wsparcie" w Opolu jest obecnie niemożliwy - prowadząca do budynku droga zmieniła się w plac budowy, a schodki (od strony Uniwersytetu i kościoła "na Górce") zostały zburzone. Miasto rewitalizuje starą fosę obok Zamku Górnego i nie wiadomo dokładnie, jak długo potrwa ta operacja - możliwe, że do wiosny. Służby grupy i zaangażowani, odpowiedzialni przyjaciele znaleźli zastępczy lokal na czas robót - jest to siedziba grup "Asyż", "Klara", "Kwiaty na betonie", czyli ulica Czaplaka 1, za kościołem oo. Jezuitów.plac budowy


O GRUPIE "WSPARCIE":

Począwszy od 04.05.2013 grupa AA "Wsparcie" spotyka się w sali przy placu Kopernika 12 (obok murów obronnych), o godzinie 17:00.
Począwszy od lutego 2012, ze względu na swój specyficzny charakter oraz przyjęte założenia, wszystkie mityngi grupy AA „WSPARCIE” są otwartymi spotkaniami Anonimowych Alkoholików, które szczególnie polecić można początkującym i nowicjuszom. Tematem mityngu są zawsze Kroki I-III; większość spotkań rozpoczyna się krótką, kilkunastominutową spikerką.
Na otwarty mityng AA może przyjść każdy. Jest to okazja dla rodziny alkoholika oraz dla wszystkich tych osób, które jeszcze nie są pewne, czy są uzależnione, nie potrafią albo nie chcą identyfikować się jako alkoholicy.

Sienkiewicza 20 - oficyna Spotkania grupy (mityngi) przebiegają zgodnie ze wspólnie przyjętym i przez ogół zaakceptowanym scenariuszem. Za zgodą członków grupy, spotkanie prowadzi ochotnik, anonimowy alkoholik (płci dowolnej), któremu grupa służbę prowadzącego powierzyła na określony okres czasu, zwykle jest to miesiąc, trzy albo więcej. Zadaniem prowadzącego jest pilnowanie porządku, udzielanie głosu (na grupie "Wsparcie" nie ma zwyczaju zgłaszania się do wypowiedzi przez podnoszenie ręki, ale też nie jest to zabronione"), czuwanie nad przestrzeganiem zasad i tradycji AA.

Spotkanie grupy AA nie ma nic wspólnego z terapią odwykową. W mityngach Anonimowych Alkoholików nie uczestniczą psychiatrzy, terapeuci czy psychologowie - chyba, że jako alkoholicy.


Historia opolskiej grupy AA „Wsparcie”

Jedna z najmłodszych grup AA w Opolu i pewnie dlatego jedna z niewielu, której narodziny i geneza są jeszcze dobrze pamiętane przez niektórych członków Wspólnoty AA w naszym mieście. Brałem czynny udział w jej zakładaniu…

Oficjalnie grupa powstała 27.01.2001, ale oczywiście wszystko zaczęło się dużo wcześniej.
W roku 2000 powstała w Opolu grupa wsparcia dla alkoholików. Z perspektywy czasu postrzegam ją jako twór nieco dziwny, ale wtedy wydawała się bardzo dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza dla tych z nas, którym po zakończeniu terapii odwykowej (albo blisko jej końca) brakowało podczas mityngów aowskich bezpośredniego kontaktu z grupą, tak zwanych zwrotów, sugestii, żywej wymiany zdań itp. Z założenia jednak grupa wsparcia nie miała mieć nic wspólnego ani ze Wspólnotą AA, ani z terapią. Miała wspierać, cokolwiek to znaczy…
Grupa ta funkcjonowała kilka miesięcy (spotkania odbywały się w piwnicy kościoła o.o. franciszkanów, w soboty o 17:00) i po okresie dynamicznego rozwoju, zaczęła dość szybko podupadać. Zwłaszcza po tym, jak „starzy” AA-owcy zaczęli mówić, że „młodzi” bawią się tam w terapię, udzielają porad, wymądrzają się itp. Moim zdaniem, wiele w tym było racji i… ogólnie rzecz biorąc, nie był to udany eksperyment.

W tym samym czasie chyliła się też ku upadkowi grupa AA „Gawra”. Ulokowana na peryferiach miasta funkcjonowała całkiem nieźle dopóki w samej „Gawrze” (taka nieco lepsza noclegownia czy schronisko) mieszkali założyciele i opiekunowie grupy. Kiedy jednak dostali własne mieszkania i w „Gawrze” powoli przestawali bywać, wszystko się posypało. Mityngi tej grupy (sobota, godzina 16:00) albo w ogóle się nie odbywały i nieliczni chętni zastawali zamknięte drzwi, albo nie miał tych mityngów kto prowadzić.

W takich oto warunkach i w klimacie rosnących potrzeb, mój przyjaciel z terapii wymyślił, że założymy nową grupę AA. We dwóch, a co! Mieliśmy już na tym polu pewne doświadczenia, dla grupy AA „Asyż” zorganizowaliśmy kilka miesięcy wcześniej środowe mityngi poranne. Pamiętam do dziś, jak zimą roku 2000 siedzieliśmy w kuchni po obu stronach pralki pełniącej wówczas rolę stołu i wymyślali nową grupę AA.

Od początku było jasne, że grupa powinna spotykać się w soboty – był to ostatni dzień bez mityngu w mieście, bo „Gawra” istniała właściwie już tylko teoretycznie. Lokalizacja – siedziba grupy wsparcia, której spotkania odbywały się rzadko, jeśli w ogóle. Godzina – 17:00. Bardzo się wówczas obawialiśmy oskarżenia o tworzenie grupy konkurencyjnej dla „Gawry”. Wymyśliliśmy więc ten godzinny odstęp dla tych, którzy pojadą jednak do „Gawry”. Jeśli mityng się tam nie zacznie, mieli mieć szansę na dotarcie na naszą grupę, w centrum miasta.
To wszystko okazało się dość proste, największy kłopot mieliśmy z nazwą nowej grupy. Odrzucaliśmy kolejno rozmaite Jutrzenki, Odrodzenia, Świty, Przebudzenia i kiedy wydawało się, że utknęliśmy w martwym punkcie, wpadłem na genialny pomysł – nazwiemy tą grupę „Wsparcie”. I to było to!

W tamtym czasie, taka właśnie nazwa grupy miała szczególne, momentami dość pokrętne, znaczenie. Nawiązywała do tych nikłych resztek dobrej sławy grupy wsparcia, które jeszcze, być może, pozostały. W pewnym sensie określała też charakter pracy grupy tak, jak chcieliśmy go widzieć. Miała także łagodzić transformację grupy wsparcia w grupę AA „Wsparcie” – liczyliśmy, że wielu nowicjuszy nie zauważy z początku różnicy (i tak też się działo).

Pod koniec 2000 roku zaczęliśmy w soboty o 17:00 robić w piwnicy pod kościołem o.o. franciszkanów „prawidłowe” mityngi AA. Jeśli zjawiał się tam ktoś jeszcze, co w początkowym okresie wcale nie było częste, grzecznie pytaliśmy, czy zamiast spotkania grupy wsparcia możemy zrobić normalny mityng Anonimowych Alkoholików. Sprzeciwu nie było nigdy, ale wtedy jednak wcale nie mieliśmy pewności, że cała ta operacja się powiedzie. Były to działania rozpoznawcze.

Na początku stycznia 2001, powoli zaczęli się już pojawiać ludzie, przychodzący specjalnie na normalny mityng AA. Nagłośniliśmy wtedy fakt powstania nowej grupy i rozesłaliśmy zaproszenia na założycielski i inauguracyjny mityng nowej grupy AA „Wsparcie”, na 27.01.2001. Podczas tego mityngu mój przyjaciel został skarbnikiem grupy, a ja – nieco później – jej rzecznikiem. Staraliśmy się pełnić te służby wyjątkowo odpowiedzialnie, a w szczególności nie dopuszczać do takiej sytuacji, żeby na mityngu grupy AA „Wsparcie” nie było przynajmniej jednego z nas. Niestety, nasi następcy nie byli już tak zdyscyplinowani i zaczęły zdarzać się przypadki, że mityng się nie odbył, bo nie było nikogo z pełniących służby, a żadna z osób obecnych, nie chciała go prowadzić.

Sytuacja taka powtarzała się niestety coraz częściej, spadała frekwencja podczas mityngów i wreszcie 27.01.2005 ostatni skarbnik grupy, nie znajdując już następcy, ani żadnej innej osoby gotowej pełnić jakąkolwiek służbę, przekazał resztę pieniędzy grupowych skarbnikowi grupy AA „Asyż” (mityngi obu tych grup odbywały się w tej samej salce) i działalność grupy AA „Wsparcie” została zawieszona. Na szczęście nie oznaczało to, że sobotnie mityngi zniknęły z AA-owskiej mapy miasta. Odbywały się one nadal, ale już pod opieką grupy AA „Asyż”. Taki stan rzeczy trwał prawie dwa lata.

Po dwóch zmianach lokalu i na skutek jakichś własnych problemów, sumienie grupy AA „Asyż” uznało, że grupa nie jest w stanie nadal opiekować się czterema mityngami w tygodniu. Znalazły się wówczas osoby gotowe wskrzesić grupę AA „Wsparcie” i objąć w niej służby.

Mityng reaktywujący grupę AA „Wsparcie” odbył się 14.10.2006 i od tego czasu (początkowo pod opieką M. i E.) grupa, choć niewielka, działała niezwykle dynamicznie i skupiała przede wszystkim AA-owców płci obojga, którzy gotowi byli (i są) do odpowiedzialnej i zaangażowanej pracy nad Programem Wspólnoty AA.
Właśnie atmosfera sprzyjająca solidnej pracy „na Programie”, klimat otwartego dzielenia się własnym doświadczeniem, choćby bolesnym, dla dobra innych, jest w tej grupie raczej regułą, a nie wyjątkiem. Podobnie jak fakt, że jeśli nawet w mityngu uczestniczyło zaledwie 5-7 osób, to potrafiło nam zabraknąć czasu.

Przez pewien czas po reaktywacji mityngi grupy AA „Wsparcie” prowadziła zwykle alkoholiczka, skarbniczka grupy (stan na wiosnę 2008) i pewnie temu właśnie należy zawdzięczać stosunkowo wysoką frekwencję kobiet. Najwyraźniej czuły się tu one bezpiecznie. Spotykaliśmy się wtedy o godzinie 11:00 (eksperyment ostatecznie zarzucony) w salce przy ulicy Czaplaka.


Grupa AA WsparcieHistorii grupy ciąg dalszy...

Od 05.03.2011 do 02.03.2013 grupa miała swoją siedzibę w salce przy ul. Sienkiewicza 20.

Od 09.03.2013 do 27.04.2013 spotykaliśmy się w karczmie "Pod czeremchą" (róg ulic Żeromskiego i Kośnego).

Począwszy od 04.05.2013 mityngi grupy AA "Wsparcie" odbywają się w sali przy placu Kopernika 12 (obok murów obronnych - wejście znajduje się właściwie od strony ul. Księcia Władysława II Opolczyka).

Do nowej salki grupy AA „Wsparcie” trafić nie jest łatwo. Sam adres: plac Kopernika 12 trudno jest znaleźć, a poza tym jest to numer całego obiektu, a nie „naszego” wejścia. Salka przyklejona jest do murów obronnych obok szkoły mechanicznej i dostać się do niej można z czterech stron:

a) od strony ul. Osmańczyka – skręt za kapliczką w ul. Księcia Opolczyka.

b) od strony placu Kopernika – schodki za pustym obecnie cokołem na skwerze.

c) od wąskiego przejścia łączącego plac Kopernika z kościołem „Na Górce” – schodkami na dół, zaraz za figurą św. Krzysztofa.

d) od strony Rynku i ul. Wojciecha (obok muzeum) schodami prowadzącymi do kościoła Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha „Na Górce”.
Uwaga: strona ta ma charakter informacyjny i nie jest oficjalną stroną Wspólnoty AA. Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce autoryzuje tylko jedną stronę w tym kraju i jest to www.aa.org.pl. Informacje „czysto” aowskie znaleźć można także na stronie Intergrupy Śląska Opolskiego.
Historia grupy na podstawie wspomnień własnych oraz jej starszych stażem członków.