Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Grupa Anonimowych Alkoholików „Eleuteria”

Mityngi (spotkania) grupy AA „ELEUTERIA” odbywają się w Opolu przy ulicy Mickiewicza 1, w salce Domu Katechetycznego przy kościele Świętych Piotra i Pawła, w środy o godzinie 18:00 oraz w niedziele o godzinie 18:00.
Mityngi Anonimowych Alkoholików są z reguły spotkaniami „zamkniętymi”, to znaczy, że mogą w nich brać udział tylko alkoholicy. Jednak zwyczajowo w każdą ostatnią środę, piątek i niedzielę miesiąca grupa AA „ELEUTERIA” tradycyjnie organizuje mityngi (spotkania) „otwarte”.

Dom Katechetyczny za kościołem - tu się spotykamy Na otwarty mityng AA może przyjść każdy. Jest to okazja dla rodziny alkoholika oraz dla wszystkich tych osób, które jeszcze nie są pewne, czy są uzależnione.
Czasem, w wyjątkowych przypadkach, mityngi specjalne (np. z okazji rocznicy powstania grupy), mogą być spotkaniami o charakterze otwartym.

Praca grupy opiera się głównie na 12 Krokach i 12 Tradycjach Wspólnoty AA. Podczas mityngów wykorzystywane są także „Codzienne refleksje”, „Anonimowi Alkoholicy”, „12 x 12” i inne materiały.

Spotkania grupy (mityngi) przebiegają zgodnie ze wspólnie przyjętym i przez ogół zaakceptowanym scenariuszem. Za zgodą członków grupy, spotkanie prowadzi ochotnik, anonimowy alkoholik (płci dowolnej), który akurat taką odczuwa chęć czy potrzebę. Jego zadaniem jest pilnowanie porządku, udzielanie głosu, czuwanie nad przestrzeganiem zasad i tradycji AA.

Spotkanie grupy AA nie ma nic wspólnego z terapią odwykową. W mityngach nie uczestniczą psychiatrzy, terapeuci czy psychologowie - chyba, że jako alkoholicy i tylko w tej roli.Historia opolskiej grupy Anonimowych Alkoholików „Eleuteria”

Pierwszy mityng gr. AA "Eleuteria" w Opolu odbył się dzięki uprzejmości ks. proboszcza Pawła Stobrawy, w lutym 1992r. w salce nr 4 Domu Katechetycznego, przy parafii pw. Piotra i Pawła w Opolu ul. Mickiewicza 1. Była to trzecia grupa AA w Opolu, a zarazem pierwsza poza obiektami służby zdrowia.

"Eleuteria" dla Starożytnych Greków oznaczało święto wolności ku czci Zeusa Eleuteriosa (Wyzwoliciela) na pamiątkę odniesionego zwycięstwa, natomiast dla osób zakładających grupę oraz biorących w niej udział, jest symbolem wyzwolenia z obsesji picia (alkoholizmu).

Założycielem grupy "Eleuteria" byli Śp. Waldek, Tadek z Wrocławia, Śp. Stefan, Józek, Teresa. Na pierwsze mityngi przybywało po parę osób. Dzięki cotygodniowym spotkaniom i pracy na Programie 12 Kroków Wspólnoty AA, ubogacanym przez kolegów z Warszawy: Felek, Krzysztof oraz przez wielu innych z grup AA z kraju i z zagranicy, grupa rozwija się.

Od 1994 roku z inicjatywy Małgosi mityngi grupy "Eleuteria" odbywały się w niedzielę o godz. 16:00 [obecnie o 18:00]. Przez kilka lat, z inicjatywy Andrzeja i Marka, mityngi odbywały się również w piątki o godz. 17 [ten termin nie jest już aktualny].

Osoby biorące udział w mityngach jako grupa AA biorą czynny udział w powstawaniu i w pracach Intergrupy Śl. Opolskiego, Regionu "Katowice", Kongresach, Zlotach Radości oraz w służbach AA w Polsce.

W roku 2002 grupa "Eleuteria" była gospodarzem XVIII Konferencji Służb Regionu "Katowice". W tym samym roku obchodziła oficjalne, uroczyste X-lecie istnienia w Opolu, organizując mityng otwarty i zapraszając wszystkich zainteresowanych (lekarzy, terapeutów, osoby duchowne, itp.). Od tamtego czasu, co roku "Eleuteria" obchodzi swoje święto w podobny sposób.

"Eleuteria" wspiera grupy AA działające w Areszcie Śledczym w Opolu oraz przyczyniła się do powstania audycji radiowych z cyklu "Da się żyć bez alkoholu." Uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach AA na Górze Św. Anny.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu się naszego przyjaciela Marka-Wojtka grupa AA "Eleuteria" niesie posłanie jeżdżąc w każdy II czwartek miesiąca na mityng do OLO w Woskowicach Małych, gdzie uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem na temat I Kroku.

Głównym celem każdej grupy AA jest trwanie w trzeźwości oraz pomaganie innym alkoholikom w jej osiągnięciu, poprzez dzielenie się nadzieją i doświadczeniem. Realizując ten cel grupa AA "Eleuteria" zaprasza wszystkich chętnych chcących poznać wspólnotę AA na 3 mityngi otwarte, które odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca.


Uwaga: strona ta ma charakter informacyjny i nie jest oficjalną stroną Wspólnoty AA. Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce autoryzuje tylko jedną stronę w tym kraju i jest to www.aa.org.pl. Informacje „czysto” aowskie znaleźć można także na stronie Intergrupy Śląska Opolskiego.
Historia grupy "Eleuteria" i inne informacje na jej temat opracowane zostały na podstawie materiałów dostarczonych na potrzeby tej strony przez mandatariusza grupy, Jacka AA.