Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Grupa Anonimowych Alkoholików „Zaodrze”

Grupa ZAODRZEMityngi (spotkania) grupy AA „ZAODRZE” odbywają się w Opolu, w Domu Katechetycznym kościoła Bł. Czesława, ulica Hallera 2 (wejście od strony plebanii), we wtorki i soboty o godzinie 18:00.

Mityngi Anonimowych Alkoholików są z reguły spotkaniami „zamkniętymi”, to znaczy, że mogą w nich brać udział tylko alkoholicy. Jednak w każdy ostatni wtorek i sobotę miesiąca grupa AA „ZAODRZE” tradycyjnie organizuje mityngi (spotkania) „otwarte”.

Na otwarty mityng AA może przyjść każdy. Jest to okazja dla rodziny alkoholika oraz dla wszystkich tych osób, które jeszcze nie są pewne, czy są uzależnione.
Czasem, w wyjątkowych przypadkach, mityngi specjalne (np. z okazji rocznicy powstania grupy), mogą być spotkaniami o charakterze otwartym.

Praca grupy opiera się głównie na 12 Krokach i 12 Tradycjach Wspólnoty AA. Podczas spotkań wykorzystywane są także „Codzienne refleksje”, „Anonimowi Alkoholicy”, „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji” i inne materiały.Historia opolskiej grupy Anonimowych Alkoholików „Zaodrze”

Grupa powstała w 1998 roku przy parafii bł. Czesława przy ul. Hallera 2 i przez pierwszych osiem lat swojego istnienia miała tylko jedno spotkanie w tygodniu - we wtorki.

W związku z dziesiątą rocznicą istnienia grupy, przygotowywane są materiały dotyczące jej historii. Kiedy tylko będą gotowe, niezwłocznie je tu zamieszczę.


Uwaga: strona ta ma charakter informacyjny i nie jest oficjalną stroną Wspólnoty AA. Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce autoryzuje tylko jedną stronę w tym kraju i jest to www.aa.org.pl. Informacje „czysto” aowskie znaleźć można także na stronie Intergrupy Śląska Opolskiego.
Informacje na temat grupy AA "Zaodrze" zamieściłem w roku 2009 na prośbę sumienia grupy wyrażoną przez przedstawiciela tej grupy.