Menu Podstawowe

Menu Dodatkowe

Alkoholicy, uzależnienie, alkoholizm...

Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa, choroba alkoholowa, zespół zależności alkoholowej, istnieje też kilka innych określeń), jest chorobą opisaną pod numerem F10.2 w dziesiątej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization). Uzależnienie od alkoholu to stan psychicznej i fizycznej zależności od alkoholu etylowego (etanolu), przejawiający się przymusem jego przyjmowania (w dowolnej formie, a więc wódka, piwo, wino, a także alkohole niekonsumpcyjne) w oczekiwaniu na efekty działania tego środka lub dla uniknięcia objawów abstynencyjnych.
Mechanizm powstawania uzależnienia od alkoholu właściwie nie jest w pełni znany do dziś, choć wydaje się oczywiste, że ma on bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu. Alkoholizm jest chorobą trwałą, postępującą, chroniczną (ma, albo może mieć nawroty) oraz potencjalnie śmiertelną. Na stronie internetowej PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) można przeczytać, że alkoholizm uszkadza funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Na spotkaniach (mityngach) Wspólnoty AA mówi się po prostu, że jest to choroba duszy, ciała i umysłu.Wspólnota Anonimowych Alkoholików – Preambuła

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

(Copyright © by the A.A. Grapevine, Inc.)„Oaza spokoju”, albo Anonimowych Alkoholików „Program na 24 Godziny”

 • Właśnie dzisiaj chcę spróbować przeżyć ten dzień dobrze i nie od razu załatwić w nim problemy całego mojego życia. Spróbuję przeżyć go tak, jak nie miałbym jeszcze odwagi żyć przez resztę mojego życia.

 • Właśnie dzisiaj chcę być szczęśliwy. Zakładam, że prawdą jest stwierdzenie: najczęściej ludzie są na tyle szczęśliwi na ile postanowią nimi być.

 • Właśnie dzisiaj chcę dostosować się do tego co jest, a nie próbować dostosowywać wszystko do moich własnych życzeń. Chcę sprostać mojemu losowi jakikolwiek on będzie.

 • Właśnie dzisiaj chcę ćwiczyć mój umysł. Chcę poznawać rzeczy godne poznawania. Chcę nauczyć się czegoś użytecznego. Chcę czytać coś wymagającego wysiłku, myślenia, skupienia.

 • Właśnie dzisiaj chcę ćwiczyć moją wolę na trzy sposoby:
 • 1. zrobię coś dobrego i nie wypomnę tego ani nie pochwalę się tym,
 • 2. dokonam co najmniej dwu rzeczy, na które zwykle nie mam ochoty,
 • 3. nie okażę nikomu, że moje uczucia zostały zranione.

 • Właśnie dzisiaj chcę mieć plan postępowania; mogę nie trzymać się go ściśle, lecz spróbuję uchronić się od pochopności i niezdecydowania.

 • Właśnie dzisiaj znajdę spokojną chwilę dla siebie i spróbuję się odprężyć. Spojrzę wtedy na moje życie z lepszej perspektywy.

 • Właśnie dzisiaj chcę pozbyć się obaw i cieszyć się tym co piękne. Ufam, że dając z siebie dużo światu, dużo przez to zyskuję.

 • Właśnie dzisiaj chcę być zgodny z otoczeniem. Chcę dobrze wyglądać być odpowiednio ubrany, mówić spokojnym tonem, być uprzejmym, nie krytykować niczego, nie wyszukiwać "dziury w całym" i nie zmieniać nikogo z wyjątkiem samego siebie.


Uwaga: strona ta ma charakter informacyjny i nie jest oficjalną stroną Wspólnoty AA. Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce autoryzuje tylko jedną stronę w tym kraju i jest to www.aa.org.pl. Informacje „czysto” aowskie znaleźć można także w dziale "Komunikaty i Ogłoszenia" na stronie Intergrupy Śląska Opolskiego.